Norsk filminstitutt

Tirsdag 28. april arrangerte vi digitalt informasjonsmøte med presentasjon av de nye tilskuddsordningene for spillformidling. Presentasjonen og lenke til opptak fra møtet finner du her.

cinekid
Foto: Cinekid

Med ny spillforskrift og mer ansvar for spillformidling åpner vi for å søke tilskudd til tiltak som fremmer bruk av dataspill. Fra midten av april ble det mulig å søke om midler til pilotprosjekter som kombinerer kurs for bibliotekansatte med publikumsrettede arrangementer. Søknadsfrist er 12. mai kl. 12.00.

Se opptak fra informasjonsmøtet

Her finner du presentasjonen til avdelingsdirektør Julie Ova: Tilskuddsordninger til formidling av spill.

Under møtet ble det opprettet en liste med kontaktinformasjon og litt om hvem man er, til bruk for nettverksbygging og erfaringsutveksling. Bli gjerne med i nettverket! Du finner dokumentet her.

Skal du søke på noen av ordningene, gå til søknadsveilederne:

 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • Formidling
  • Telefon: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova[@]nfi.no
 • Christina Iverson
  • Christina Iverson

  • Rådgiver innkjøpsordninger
  • Telefon: +47 917 35 598
  • E-post: christina.iverson[@]nfi.no