Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt gir drøye 16 millioner kroner i tilskudd til ulike filmfestivaler og tiltak for bransjen rundt om i Norge.

Bildet viser en gruppe mennesker som vi ser bakfra og utendørs foran en skjerm. Noen sitter på klappstoler, andre står. På plakater foran lerretet ser vi det står Oslo Pix Filmfestival. I bakgrunnen ser vi flere trær. Vi ser også et stort lerret med et bilde av flere menn på. Foto.
Bilde fra Oslo Pix Filmfestival Foto: Fredrik Mittet/Oslo Pix Filmfestival

Nå går totalt 15.550.000 kroner til 15 ulike festivaler og 940.000 kroner tildeles tre bransjetiltak i regi av festivaler. 

Det skjer gjennom ordningene for filmfestivaler og for bransjetiltak arrangert av filmfestivaler.  

- Utvikler oss som mennesker

- Film er et fantastisk medium som utvikler oss som mennesker. Det gir oss lærdom, sterke følelser, innsikt, kunnskap og utvikling for livet. Derfor støtter vi festivalene, som gjør en kjempejobb for å fremme filmkultur og filmkunst til folk over hele landet. Med disse pengene vil det bli laget mange flotte faglige samlingspunkter for film- og kinobransjen, og pengene vil også bidra til å løfte kinoopplevelsene og kinobesøket i tiden framover, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Et portrett av en kvinne fra skuldrene og opp. Hun står foran en vegg i mørk tre. Hun har på seg en lakserosa høyhalset genser og en blå blazer. Hun har halvlangt brunt går som er gredd bak det ene øret. Hun har blå øyne og smiler. foto.
Kulturminister Anette Trettebergstuen. Foto: Ilja C. Hendel/KUD

- Mange sterke og gode festivaler

Totalt i år vil NFI dele ut 23,5 millioner kroner til drift av norske filmfestivaler. Det er samme beløp som i 2022 og fordeles på to søknadsrunder. Denne runden mottok NFI 22 søknader som ba om 25,7 millioner kroner totalt.  

- Filmfestivalene viser at de jobber kontinuerlig og godt med å trekke publikum og bransje til sine arenaer. NFI opprettholder sin støtte som bidrar til at det finnes festivaler fra Agder i sør til Nordkapp i Nord, sier avdelingsdirektør for formidling og samfunn Julie Ova. 

Portrett av en kvinne vi ser fra skuldrene og opp. I bakgrunnen kan vi skimte en vegg med det som ser ut som filmplakater. Hun har på seg en blå kåpe og et smykke. Hun har blondt langt hår samlet bakover og blå øyne. Hun smiler med lukket munn og har perleøredobber. Foto.

Ova påpeker at festivaler er viktige kulturelle møteplasser, og at film, spesielt i brytningstider, er et viktig virkemiddel for kulturutveksling og identitetsbygging.

- Vi er stolte av at det blir arrangert mange sterke og gode filmfestivaler i hele landet også i 2023, og at vi har rom til både store festivaler som TIFF, BIFF og Oslo Pix, mindre nisjefestivaler samt bransjefestivaler som Kortfilmfestivalen, Den norske filmfestivalen i Haugesund og Animasjonsfestivalen i Fredrikstad, sier hun.

Tilskudd til drift av filmfestivaler 

Denne tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og bredde i filmtilbudet for voksne og barn i tillegg til å stimulere filmkulturen i Norge. Tilskudd kan gis som driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Søknader om festivaltilskudd vurderes av et utvalg oppnevnt av NFI

Dette er tilskuddene 

 • Stiftelsen festivalkontoret tildeles 2.800.000 kroner til Arabiske filmdager 2023, Oslo Pix filmfestival 2023 og Film fra Sør-festivalen 2023.  

 • Den norske filmfestivalen AS får 2.700.000 kroner til Den norske filmfestivalen 2023. 

 • Kortfilmfestivalen tildeles 2.550.000 kroner til Kortfilmfestivalen 2023 

 • Bergen internasjonale filmfestival AS får 2.250.000 kroner til Bergen internasjonale filmfestival 2023. 

 • Barnefilmfestivalen AS tildeles 1.500.000 kroner til Barnefilmfestivalen 2023 

 • Norsk animasjonsforum får 900.000 kroner til Fredrikstad Animation Festival 2023. 

 • Nordkapp filmfestival AS tildeles 650.000 kroner til Nordkapp filmfestival 2023. 

 • Movies on War AS får 400.000 kroner til Movies on War 2023. 

 • Mirage Docfest AS tildeles 350.000 kroner til Mirage 2023. 

 • Bollywood fest indisk dans- og filmfestival får 300.000 kroner til Bollywood festival 2023. 

 • Abloom får 300.000 kroner til Abloom filmfestival 2023 

 • Oppdal kulturhus KF tildeles 275.000 kroner til Ramaskrik 2023. 

 • Lanterna Magica AS får 250.000 kroner til Lanterna Magica 2023 

 • Oslo/Fusion internasjonale filmfestival tildeles 200.000 kroner til 33. Oslo/Fusion internasjonale filmfestival. 

 • Ellida AS får 150.000 kroner til Artic Moving Image & Film Festival (AMIFF) 2023. 

Totalt mottat festivalene i denne runden 15.575.000 kroner.

- Støtten gitt av NFI er helt essensiell når det gjelder alle våre festivaler. Oslo Pix Filmfestival 2022 hadde med alle sine aktiviteter aldri nådd ut til 34.800 publikummere i hovedstaden uten denne forutsigbarheten i bunnen, sier daglig leder ved Stiftelsen Festivalkontoret, Ingrid Sølverud. 

Tilskudd til bransjetiltak arrangert av filmfestivaler 

Ordningen har som mål å bidra til økt profesjonalisering, internasjonalisering og/eller kompetanseheving i den norske utøvende audiovisuelle bransjen. Målet kan også være å styrke kompetansen til kinoer, distributører, festivaler, pedagoger og andre yrkesgrupper som formidler film. 

Disse søknadene behandles NFIs saksbehandler og legges frem for nevnte festivalutvalg. Utvalget innstiller før NFI vedtar tilskudd.  

Dette er tilskuddene 

 • Den norske filmfestivalen AS tildeles 800.000 kroner til New Nordic Films 2023. 

 • Barnefilmfestivalen AS får 100.000 kroner til årlig bransjekonferanse. 

 • Human Rights Human Wrongs AS tildeles 40.000 kroner til Mesterklasse: Dokumentarfilmens troverdighet. 

Festivalutvalget 

Utvalget som har vurdert disse søknadene besto av Nina Refseth (leder), Tine Fischer og Christian Falck (vara). Festivalutvalget vurderer søknader ut fra forskrift om tilskudd til filmformidling og retningslinjer for tilskudd til filmfestivaler

Kontakt

 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • Formidling og samfunn
  • Telefon: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova[@]nfi.no
 • Gyrd Steen
  • Gyrd Steen

  • Kommunikasjonssjef
  • Telefon: +47 901 67 771
  • E-post: gyrd.steen[@]nfi.no