Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt gir totalt 7,76 millioner kroner til produksjon av fire dokumentarfilmer om temaer som spenner fra helsevesenet via spionasje og kvinnekamp til identitet. 

Tre dokumentarer tildeles totalt fem millioner kroner gjennom ordningen produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering. En fjerde dokumentarfilm tildeles 2,76 millioner kroner gjennom ordningen Neo produksjon som retter seg mot talenter i starten av karrieren. 

Fotocollage: Et bilde satt sammen av fire portretter av regissører. Øverst fra venstre med klokken: En mann med krøllete mørkt hår til nedenfor ørene, en kvinne med brunt langt hår i midtskill, en vinne med brunt halvlangt hår med sideskille og en mann med helt kort mørkeblondt hår og skjegg. og skjegg
Fotocollage: Øverst fra venstre med klokken: Mohamed Jabaly, Åse Svenheim Drivenes, Håvard Bustnes og Julie Lunde Lillesæter. Foto: Hamoudi Badarna, Fuglene, Geir Mogen, Differ Media

Stor spennvidde

- Prosjektene som har fått tilskudd her er et godt eksempel på den bredden, kraften og profesjonaliteten vi nå ser i den norske dokumentarfilmbransjen. Jeg har store forventinger til at norsk dokumentarfilm vil bli enda mer synlig og nå bredere ut både nasjonalt og internasjonalt i tiden som kommer, sier filmkonsulent Eirin Gjørv. 

Begge ordningene har løpende søknadsfrist og er her vurdert av dokumentarkonsulentene Gjørv og Klara Grunning.  

- Den store spennvidden i historiene disse filmene forteller passer godt inn i NFIs overordnede mål om å bidra til demokrati og uenighetsfelleskap, identitet og medvirkning. Vi ønsker også å få frem flere talenter og bidra til historier som er relevante for mange, sier NFI-direktør Kjersti Mo. 

Foto: En smilende kvinne, direktør i Norsk filminstitutt Kjersti Mo, står foran en lys bakgrunn. Hun har brunt halvlangt hår, en hvit bluse med prikker og en rød jakke.
Foto: Einar Aslaksen

Tilskudd til produksjon etter konsulentvurdering:

 • Indie Film AS og regissør Håvard Bustnes tildeles 2.300.000 kroner til dokumentarfilmen med arbeidstittel Indiefilm_oktober_2020_1

 • Fuglene AS og regissør Åse Svenheim Drivenes får 1.800.000 til dokumentarfilmen med arbeidstittel Udefinert

 • Stray Dogs Productions AS og regissør Mohamed Jabaly får 900.000 til Al Haya Helwa/ Livet er vakkert

Neo-tilskudd til produksjon:

 • Differ Media AS og regissør Julie Lunde Lillesæter tildeles 2.760.000 kroner til dokumentarfilmen An Army of Women

Spionasje og syke barn 

Håvard Bustnes’ kommende prosjekt skal bli en dokuthriller som tar oss med i ukjent terreng der kriminelle oligarker på lovlig vis kan kjøpe spionasje på ikke-statlige, frivillige organisasjoner.  

- Indiefilm_oktober_2020_1 skal bli en karakterdreven thriller som tar oss med inn i en mørk og ukjent business. Jeg føler meg trygg på at denne filmen nok en gang vil bevise at virkeligheten overgår fantasien, og jeg tror regissør Håvard Bustnes har mulighet til å nå både langt og bredt med denne utrolige og kanskje også noe urovekkende dokumentarfortellingen, sier konsulent Gjørv. 

Foto: Bilde av en mann, regissør Håvard Bustnes. Han sitter med lydutstyr og en stor mikrofon-boom på fanget. Han har helt kort hår og kort skjegg. Han er iført olabukse og en blå jakke.
Regissør Håvard Bustnes. Foto: Geir Mogen

Åse Svenheim Drivenes tar i sitt nye prosjekt for seg barn med tilsynelatende udefinerte plager på norske sykehus. Filmen følger to leger, den ene regissørens tvillingsøster, og utfordrer måten man driver norsk helsevesen på. 

- Åse har tidligere jobbet med fortellinger som løfter frem og gir barn og unge tydelige stemmer i samfunnet, som for eksempel i I Am Kuba. Her videreutvikler hun dette. Kunsten i denne filmen er nærværet. Jeg tror vi kommer få et innblikk i forskjellige og annerledes måter å se personer på, sier konsulent Klara Nilsson Grunning. 

Foto: Portrett av en kvinne i en folkemengde. Hun har langt brunt hår i sideskill, en hvit genser med sorte striper, og smiler. Menneskene i bakgrunnen kan skimtes uklart, flere med ryggen til.
Regissør Åse Svenheim Drivenes. Foto: Fuglene

Identitet og gruppesøksmål 

Regissør Mohamed Jabaly vender i Al Haya Helwa/ Livet er vakkert kameraet mot seg selv. Her forteller han historien om hvordan han ble strandet i Nord-Norge da grensene til Gaza stengte. Filmen følger kampen for å ta kontroll over egen historie og påvirke egen fremtid.  

- Al Haya Helwa, som også er en fortelling om Mohameds jakt på å greie å se at livet er vakkert selv i de mest krevende situasjoner, er en film jeg anser vil nå ut bredt. Jeg tror også dette er en film som vil kunne gjøre mange av oss litt mer ydmyke og klokere, sier Gjørv.  

Foto: Stillbildet fra filmen er en selfie med regissør Mohamed Jabaly i forkant. Bak ham står en stor gruppe smilende mennesker. Flere av dem har norske flagg, og man kan også se et samisk og et palestinsk plagg.
Regissør Mohamed Jabaly i filmen. Foto: Mohamed Jabaly

- Etter alle utfordringene jeg har vært igjennom de siste årene, er jeg utrolig takknemlig for støtten til å fullføre denne filmen. Jeg håper å kunne fortelle en historie som vil bringe publikum tettere på den virkeligheten jeg lever i, sammen med mange andre som har måtte emigrere og skape seg et nytt liv i eksil, som jeg håper vil kunne kjenne seg igjen i filmen, sier Jabaly. 

Foto: Bilde av en kvinne fra brystet og opp. Hun står i et rom med lyse vegger. Hu har brunt hår i sideskill til skuldrene og en lilla/burgunder strikkegenser.
Regissør Julie Lunde Lillesæter. Foto: Aurora Hannisdal

Gjennom Neo-ordningen har regissør Julie Lunde Lillesæter nå tilskudd til langfilmdebuten An Army of Women. Dokumentaren følger en gruppe kvinner som har overlevd voldtekt og som kjemper mot kjønnsdiskriminering i det amerikanske rettssystemet. 

- An Army of Women tror jeg vil bli en sterk film som vil kunne engasjere et bredt publikum både i Norge og globalt. Jeg tror også regissør Lillesæther med denne filmen vil kunne sette en standard for debutantarbeid som vil inspirere innenfor det videre arbeidet med Neo-ordningen. Her har vi alle mye å se frem til. 

Foto: Et stillbilde fra filmen viser en kvinne i profil. Hun har sort langt, krøllete hår og er kledd i en sort blazer med hvite striper og holder en mappe i den ene hånden. Bakgrunnen er noe uklar, men man kan skimte en lang rekke stoler.
Bilde fra An Army of Women. Foto: Julie Lunde Lillesæter

Skal skape debatt 

Tilskuddsordningen for produksjon av dokumentarfilm etter konsulentvurdering skal bidra til å få frem dokumentarfilm av høy kunstnerisk kvalitet og med stor kulturell og samfunnsmessig verdi, som både utfordrer og underholder og skaper kultur- og samfunnsdebatt i Norge og utlandet. Dokumentarfilmen skal ha høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi. 

Les mer her

Neo produksjon er en ordning for manifesterte talenter som ønsker å debutere i det lange formatet innen spillefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Gjennom tilskudd til produksjon av lavbudsjettsproduksjoner skal ordningen bidra til å styrke talentutviklingen i norsk film ved å la nye stemmer slippe til og få mer mangfold på både skaper- og innholdsiden. 

Les mer her

Kontakt

 • Ola Hunnes
  • Ola Hunnes

  • Produksjonsfaglig rådgiver
  • Telefon: +47 480 57 570
  • E-post: ola.hunnes[@]nfi.no
 • Ingvill Dybfest Dahl
  • Ingvill Dybfest Dahl

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 902 56 670
  • E-post: ingvill.dybfest.dahl[@]nfi.no