Norsk filminstitutt

Film er best på kino, og det er trygt å gå på kino. Regjeringens stimulanseordning for kulturlivet sikrer at filmer blir satt opp på kino denne høsten. Nå er retningslinjene for stimulanseordningen for kinoer og filmdistributører klare.

Filmhøsten bilde

Les retningslinjene og søk her

-Vi er glade for at både kinoene og de andre leddene i verdikjeden blir tilgodesett i denne fordelingen av stimulansemidler, for de er alle like viktige i å opprettholde en sunn og vital filmbransje i Norge. Vi har nå oppdatert stimulanseordningens retningslinjer, slik at de nå også gjelder for kinoene og distributørene. Dette vil bidra til at publikum får tilgang på ny norsk film på kino og gjør at leddene i filmbransjen får midler til å opprettholde sin drift, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

500 millioner kroner til kulturarrangører

Kinoene, filmdistributørene og filmprodusentene har etterlyst stimulansemidler som passer for deres behov. Den 19. oktober offentliggjorde kulturminister Abid Raja stimulanseordningen som skulle sette arrangører i stand til å gjennomføre kulturarrangementer og betale sine leverandører. 500 millioner kroner av de bevilgede midlene går til dette formålet, og som arrangører regnes blant annet kinoer og filmdistributører.

Tilskudd fra ordningen kan gis til filmvisninger på kino som gjennomføres i Norge og er åpne for allmennheten. Arrangementene skal foregå i perioden 1. oktober til og med 31. desember 2020. Tilskuddet fra ordningen skal gis arrangementer som er budsjettert med driftstap på grunn av begrensninger knyttet til koronautbruddet. Tilskuddsmottakere skal overholde økonomiske forpliktelser overfor involverte parter i samsvar med inngåtte avtaler.

Administreres av Kulturrådet,  NFI er rådgivere i saksbehandlingen

Retningslinjene for ordningen er nå klare. Underveis i prosessen er også interesseorganisasjoner for kinoene og filmdistributørene tatt med på råd. Det er Kulturrådet som skal administrere og ta imot søknadene fra kinoer og filmdistributører, mens Norsk filminstitutt blir rådgivere i saksbehandlingen. Bakgrunnen for denne arbeidsdelingen er at det er Kulturrådet som administrerer stimulanseordningen, mens det er Norsk filminstitutt som har bransjekunnskap og saksbehandlererfaringen med filmfeltet.

-Vi er glade for å kunne samarbeide med NFI om denne ordningen. Deres kunnskap om filmsektoren vil komme godt med når vi skal stimulere til mer aktivitet også i norsk film, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. 

God dialog

-Film & Kino har hatt en god dialog med NFI i prosessen med å tilrettelegge den nye støtteordningen for alle landets kinoer. Det å ha muligheten til å komme i dialog om retningslinjene på et tidlig tidspunkt har gjort det lettere for våre medlemmer å forstå og bruke ordningen, sier Arild Kalkvik, styreleder i Film & Kino.

- Norske Filmdistributørers forening har hatt en god dialog med Norsk Filminstitutt med utformingen av retningslinjene for stimuleringsordningen. Slik den nå foreligger vil den kunne gi det sikkerhetsnettet filmdistributørene trenger for å kunne tilby det norske kinopublikummet fersk film. Ordningen ivaretar også for første gang hele verdikjeden godt, sier Morten Christoffersen, styreleder i Norske Filmdistributørers forening.

Om Norsk filminstitutts arbeid under pandemien

 

 

 

 

 

 

 

 • Julie Ova
  • Julie Ova

  • Avdelingsdirektør
  • formidling og samfunn
  • Telefon: +47 924 69 955
  • E-post: julie.ova[@]nfi.no
 • Jakob Berg
  • Jakob Berg

  • Kommunikasjonsrådgiver
  • Telefon: +47 971 977 66
  • E-post: jakob.berg[@]nfi.no