Norsk filminstitutt

100 norske filmer har fått støtte gjennom Nye veier siden ordningen startet opp i 2009, som en del av NFIs talentutvikling. Flere av deltakerne fremhever det positive ved å samarbeide med andre filmskapere.

min søster.jpg
Foto fra Amanda-vinneren Min Søster

Nye veier er en del av NFI sin talentsatsing som per i dag består av Idèutvikling, utvikling og produksjon gjennom Nye veier og Vekst i prosjekt – VIP stipend.

Tilskudd gjennom Nye veier-ordningen skal oppfordre regissører og produsenter til nyskaping og kunstnerisk vågemot, og gi en mulighet til å forske og eksperimentere innen de forskjellige filmformatene.Nye veier-tilskudd finnes for alle formater, både til spillefilm, dokumentar, dramaserie og nytt av året: til kortfilm og kort dokumentar. Kortfilmen var ute av ordningen en periode, men er nå tilbake, noe flere i bransjen har ønsket. Søknadsfristen er 16. april.

Nye veier ble etablert i 2009, da som en tilskuddsordning kun for kortfilm og dokumentar. Høsten 2011 ble ordningen utvidet til også gjelde langfilm, og i 2017 også dramaserier. Siden oppstarten har hundre filmer fått tilskudd gjennom de forskjellige ordningene under Nye veier.

Now it's Dark.png
Kinoaktuelle Now it's dark

Filmskapere som Anja Breien, Hisham Zaman, Margreth Olin, Iram Haq og Ole Gievær har alle lagd film støtte av Nye veier-systemet. Arild Østin Ommundsens kinoaktuelle spillefilm Now It's Dark har fått tilskudd til både idéutvikling og produksjon gjennom Nye veier. Ved beslutning om tilskudd til utvikling på Nye veier gjør NFI samtidig intensjonsavtale om produksjonstilskudd, som sikrer større finansiell sikkerhet for prosjektet. Dette er unikt for Nye veier-ordningen. 

Nye veier er lagt opp slik at de som innlemmes i ordningen møtes og deltar på samlinger to ganger i året, der de jobber sammen og utfordrer hverandre på tvers av formater og sjangre.

Deler erfaringer

Liv Joelle Barbosa Blads kortfilm Min søster, produsert av søsteren Nina Maria Barbosa Blad, vant Amanda-prisen for beste kortfilm i 2017.

- Nye Veier har gitt meg rom til å utforske og hjulpet meg til å fokusere hundre prosent på prosjektet. Ordningen har oppmuntret meg til å gå dypere, tenke nytt og våge mer, og har gitt meg fokus og troen til å finne min egen stemme. Konsulenter og andre Nye Veier deltagere har oppmuntret meg, med en kombinasjon av tillit og engasjement som jeg tror er grunnen til at det kommer så mye nytt og spennende fra Nye Veier. Det er også viktig å påpeke at ved å ha et større budsjett kan jeg ta større sjanser og ha enda høyere ambisjoner, sier Liv Barbosa Blad. 

- Det har vært utrolig fint å se andres prosesser, samt snakke åpent og nerde om film, noe som har vært helt unikt i denne ordningen. Det har også være veldig fruktbart å ha en langsiktig arbeidsmetode som kunne gi kontinuitet til oss som filmskapere, sier Nina Maria Barbosa Blad. 

Bilde-The-rules-for-everything.png
The Rules for Everything

Også multikunstner Kim Hiorthøys debutfilm fra 2017, The Rules for Everything, (tidl. tittel løperen og hesten) ble til gjennom Nye veier. Hiorthøy har tidligere uttalt til Dagsavisen:

– Jeg gir honnør til filminstituttet for Nye Veier-programmet. Det er veldig bra, du får ta del i andres prosesser og dele dine prosesser med andre. Det er stor spredning på prosjektene – spillefilm, dokumentar, kortfilm. Ulike folk deler sine ulike erfaringer.

Dette er også noe av poenget med Nye veier, at filmskaperne får en arena der de kan dele erfaringer og lære av hverandre. 

Se klipp fra begge filmene i filmkarusellen øverst i saken.

- Lærte masse

Dokumentarfilmskaper Tommy Gulliksen har laget en rekke prisbelønte dokumentarer, blant annet en trilogi om Utøya. Gulliksen fikk tilskudd gjennom Nye veier til å lage dokumentaren Når knoklene blir til gele (2017), et annerledes portrett av rockeren Michael Krohn. (Se klipp i filmkarusell.)

- Nye Veier var en helt spesiell prosess som jeg aldri ville vært foruten. Det var første gang jeg som filmskaper ble oppfordret og nærmest pushet til å utforske det ubehagelige. Det er alltid et ubehag ved å gjøre noe man er usikker på eller å velge risikable løsninger i et prosjekt. I bransjen handler mye om å minimere risiko, noe som er helt forståelig, men det hemmer utvikling og nyskapning, tror jeg. Jeg utviklet meg masse i løpet av Nye Veier. Det ga meg en selvtillit og motivasjon til å fortsette å jobbe slik etter Nye Veier – alltid søke ubehag og nye løsninger på kjente problemer, sier Tommy Gulliksen.

Han lærte mye av å samarbeide med kolleger med annen type erfaring enn ham selv.

- Det var veldig verdifullt å få jobbe med fiksjonsregissører og produsenter. Jeg syntes det var både inspirerende og lærerikt å få et så dypt innblikk i deres arbeidsprosesser. Fikk også inntrykk av at de opplevde det samme. Jeg tror det er veldig sannsynlig at jeg i framtiden vil samarbeide med folk jeg traff i Nye Veier. Jeg følte meg alltid verdsatt og trygg i gruppa, og prosessen var viktig for meg, både personlig og profesjonelt, sier Gulliksen.

Når knoklene blir gele.png
Når knoklene blir til gele

Regissør Yngvild Sve Flikke er nå i full gang med sin nye spillefilm Fallteknikk, som har fått støtte gjennom Nye veier-ordningen. Det samme har Flikkes kortfilm Eple fra 2017 (se klipp i filmkarusell).

- Å være en del av Nye Veier har gitt meg selvtillit og pågangsmot til å utfordre og videreutvikle meg selv som filmskaper. Samtaler med rådgiver har vært en viktig komponent for dette. I tillegg legger Nye Veier opp til en delekultur jeg liker godt, for samtidig som du jobber med et selvstendig prosjekt får du innsikt i de andre Nye Veier-regissørenes arbeidsprosesser og kan lære av dem, sier Flikke, som akkurat nå er aktuell som en av flere regissører for NRKs Heimebane. 

eple bilde 1 1920 x 1080.jpg
Eple

 Talentutvikling

Ordningen Nye veier er en del av Stortingets filmpolitiske mål om at NFI skal forvalte midler til talentutvikling, noe som igjen skal bidra til nyskaping og nye stemmer og fortellinger i norsk film.

I Meld. St. 30 – En framtidsrettet filmpolitikk, Pkt. 5.3.6 står det følgende om Nye veier:

 "I Nye- veier ordningen skal regissører og produsent ha tid til fordypning og forskning samt mer rom for forundersøkelser og eksperimentering, når det gjelder form og innhold. Formålet med ordningen er å styrke talentutviklingen i norsk film, støtte opp under kunstnerisk dristige prosjekter og bidra til utvikling av den norske filmens formspråk og fortelling. Målet er også å gi regissører og produsenter bedre mulighet til kunstnerisk fordypning og utprøving av nye ideer."

Nye veier er også viktig som et ledd i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i norsk film. I henhold til NFIs handlingsplan for kjønnsbalanse har vi et definert mål om minst 50% kvinneandel i talentutvikling/Nye veier, og vi oppfordrer derfor særlig kvinnelige regissører til å søke.

Disse ordningene finnes innen Nye veier:


Kortfilm og kort dokumentar (NY):

Utvikling og produksjon etter konsulentvurdering.

Spillefilm:

Idéutvikling Nye veier spillefilm. 

Nye veier, utvikling og produksjon etter konsulentvurdering.  

Dokumentarfilm:

Idéutvikling Nye veier. 

Utvikling og produksjon etter konsulentvurdering. 

Dramaserier:

Idéutvikling Nye veier. 

Utvikling og produksjon etter konsulentvurdering.