Norsk filminstitutt

Fra neste uke blir det mulig å søke på enkelte tilskuddsordninger som ikke blir direkte berørt av forskriftsendringene. Dette gjelder ordninger innen utvikling, manusutvikling, lansering, kompetansehevende tiltak og reisestipend. Flere søknadsfrister vil bli publisert fortløpende.

På grunn av omlegging til ny struktur var NFIs søknadsportal stengt for innsending av søknader i desember i fjor. 5. januar i år åpnet søknadsportalen for søknader om tilskudd til

Torsdag 14. januar ble det mulig å søke flere tilskuddsordninger som ikke er direkte berørt av ny forskrift. Vi gjør oppmerksom på at forskriften om tilskudd til audiovisuell produksjon er under revidering, og ny forskrift vil komme når denne er ferdig behandlet. Det samme gjelder forskrift for spill.

NB: Tilskudd til utvikling av spill åpnet for søknader 19. januar.

Disse tilskuddsordningene kan du søke på fra og med torsdag 14. januar:

Utvikling

Lansering 

Kompetansehevende tiltak

Reise

Søknadsfrister

Søknadsfrister for de ulike ordningene finner du her. Dersom den ordningen du har tenkt å søke på ikke er nevnt her, er det fordi den har løpende søknadsbehandling. Nye søknadsfrister blir annonsert fortløpende.

For spørsmål om de forskjellige ordningene, kontakt rådgiver som står som kontaktperson på søknadsveilederen.